Aktualności

Przeniesienie do kanału informacyjnego RSS ministerstwa

Jednolity rynek łączności elektronicznej - konsultacje Komisji Europejskiej dotyczące rynku hurtowego

01 lutego 2016 | telekomunikacja
Unia Europejska opublikowała Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 25 listopada 2015 r., ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

Materiały dokumentujące sposób wykonywania przez COI umowy z Ministrem Spraw Wewnętrznych dot. budowy Systemu Rejestrów Państwowych (SRP)

29 stycznia 2016 | e-administracja
Minister Cyfryzacji od początku stycznia 2016 r. przejmuje od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW) dokumentację relacji umownych łączących instytucję gospodarki budżetowej pod nazwą Centralny Ośrodek Informatyki (COI) z MSW. Jedną z najistotniejszych umów zawartych przez COI z Ministrem SW jest umowa nr 4/DSiA/2013, zawarta w dniu 25 lutego 2013 r. w celu realizacji zadań związanych z budową Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Działanie to było jednym z działań wykonawczych mających na celu realizację projektu pl.ID finansowanego ze środków 7 osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Łączna wartość tego projektu wynosiła 294,03 mln PLN. Projekt ten dnia 29 grudnia 2015 r. zgłoszony został przez Instytucję Zarządzającą (Ministra Rozwoju) do Komisji Europejskiej jako projekt niefunkcjonujący.

Ochrona danych osobowych w dobie big data - konferencja z udziałem ministra Kołodziejskiego

28 stycznia 2016 | prawo w cyfrowym świecie, umiejętności cyfrowe
W Big data ważna jest równowaga - chcemy korzystać z możliwości, jakie oferuje ta forma przetwarzania. Jednak by móc z tych możliwości korzystać - musimy umieć nad nimi zapanować. Wszystko to powinno opierać się na zaufaniu - a do tego potrzebujemy jasnych i pewnych reguł takiego przetwarzania - Witold Kołodziejski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji na konferencji „Ochrona danych osobowych w dobie big data”, zorganizowanej  28 stycznia br. w ramach obchodów X Dnia Ochrony Danych Osobowych, w Warszawie.

System prezentacji i udostępniania informacji sektora publicznego z zasobów Narodowego Funduszu Zdrowia – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.3.1

28 stycznia 2016 | wykorzystanie informacji i zasobów
4 lutego o godzinie 10:00 w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 186,  odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „System prezentacji i udostępniania informacji sektora publicznego z zasobów Narodowego Funduszu Zdrowia”.  

Budowa repozytorium naukowego przez Uniwersytet Jagielloński celem upowszechniania dorobku naukowego pracowników UJ – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.3.1

28 stycznia 2016 | wykorzystanie informacji i zasobów
16 lutego o godzinie 12:00 w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przy ul. Gołębia 24,  sala nr 30, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Budowa repozytorium naukowego przez Uniwersytet Jagielloński celem upowszechniania dorobku naukowego pracowników UJ”.

Nowe kierownictwo Centralnego Ośrodka Informatyki

27 stycznia 2016 | e-administracja
Minister Anna Streżyńska zaakceptowała w dniu dzisiejszym nowy skład gremium zarządzającego Centralnym Ośrodkiem Informatyki. Centralny Ośrodek Informatyki to instytucja gospodarki budżetowej przejęta pod nadzór Ministra Cyfryzacji dnia 1 stycznia 2016 r. Funkcja Dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki powierzona została panu Adamowi Sobczakowi, a zastępcą Dyrektora została pani Monika Jakubiak.

Strony