Szerokopasmowa Polska 2020 - dokonania i perspektywy

Budowa Regionalnych Sieci Szerokopasmowych, Program Operacyjny Polska Cyfrowa jako szansa dla rozwoju sieci oraz kwestie ułatwień dla realizacji inwestycji telekomunikacyjnych to główne tematy konferencji „Szerokopasmowa Polska 2020”, zorganizowanej 28 stycznia br. przez Ministerstwo Cyfryzacji.

28.01.2016 | samorządy, telekomunikacja | TAGI: Anna Streżyńska, PO PC

Konferencja "Szerokopasmowa Polska 2020"

Minister Anna Streżyńska w trakcie spotkania mówiła o tym, że regionalne sieci szerokopasmowe zostały wybudowane, a cały zakres rzeczowy został zrealizowany w terminie. Przypomniała, że w ramach 14 projektów zrealizowano 29 345,87 km sieci, przy czym do tej pory powstało 2 927 węzłów (w tym 286 szkieletowych i 2 641 dystrybucyjnych), które będą mogły być wykorzystane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w projektowaniu sieci, w tym powstających w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Łączna wartość projektów wyniosła ponad 3,24 mld zł.

Szefowa MC mówiła, że w sumie na realizację projektów, dotyczących utworzenia infrastruktury Internetu szerokopasmowego w Polsce, przeznaczono w ramach perspektywy 2007-2013 ogółem ponad 4,5 mld zł w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO), Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) oraz działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Anna Streżyńska zwróciła uwagę na to, że było to możliwe m.in. dzięki samorządom wojewódzkim i przedsiębiorcom realizującym te projekty, wykonawcom i podwykonawcom, administracji publicznej i wszystkim zaangażowanym w ten ogromny proces inwestycyjny. „To był wielki wysiłek nas wszystkich, dlatego też składam serdeczne podziękowania, ale to jeszcze na razie sukces połowiczny.” – podkreśliła.

Naszym celem jest to, by internet bezprzewodowy, czy przewodowy był w każdym domu w naszym kraju

minister Anna Streżyńska
„Naszym celem jest to, by internet bezprzewodowy, czy przewodowy był w każdym domu w naszym kraju” – mówiła minister Streżyńska.

Mówiąc o PO PC, zwróciła uwagę na fakt, że jednym z najistotniejszych problemów z jakimi borykają się mali i średni przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy realizują inwestycje w infrastrukturę szerokopasmową finansowane ze środków unijnych, jest problem ich wykluczenia z rynku komercyjnych instytucji finansowych w Polsce. „Dlatego chcemy ułatwić małym i średnim przedsiębiorcom dostęp do kapitału. W tym celu uruchomiliśmy ankietę, która ma na celu pozyskanie informacji o doświadczeniach i problemach napotykanych przez małych i średnich przedsiębiorców przy ubieganiu się o wsparcie instytucji finansowych (kredyty, pożyczki, poręczenia, inne zabezpieczenia) przy realizacji inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną.” – mówiła szefowa MC.

„Liczę na dialog pomiędzy samorządami, które są właścicielami RSS-ów, operatorami i przedsiębiorcami, beneficjentami, pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego, administracją centralną i innymi osobami zaangażowanymi w proces inwestycyjny. – podkreślała -  Wiem, że nie zawsze interesy wszystkich są zbieżne, ale liczę na wypracowanie rozwiązań, które przyniosą korzyści wszystkim a przede wszystkim użytkownikom.”

Minister Cyfryzacji przypomniała, że trwa pierwszy konkurs w ramach I osi PO PC. Wnioski o dofinasowanie można składać do 14 lutego. Maksymalna możliwa alokacja wynosi 855 mln euro. Zasięgiem zostanie objętych co najmniej min. 280 000 gospodarstw domowych (tyle, co w całym działaniu 8.4 PO IG) oraz 571 szkół publicznych i 4 szpitale.

W otwarciu konferencji wzięła udział także Anna Zalewska minister edukacji narodowej, która podkreślała, że „bez edukacji nie ma szerokopasmowego internetu. Nie ma też edukacji bez szerokopasmowego internetu, dlatego obie z minister Streżyńską postaramy się urealnić rzeczywistość i zrealizować zamierzenia. Deklarujemy swoją determinację i liczymy na wspólną pracę”. Szefowa MEN mówiła także o tym, że na niektórych terenach jest mnóstwo białych plam, a w niektórych placówkach są komputery jeszcze z 2006 r.

W trakcie konferencji zastanawiano się także nad tym, co już się udało, jakie problemy i bariery wystąpiły, co można było zrobić inaczej, jaka jest wizja dla RSS-ów na przyszłość, a także jakich zmian w PO PC oczekuje rynek.

Dokumenty

Polecane aktualności