Digitalizacja zasobów Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.3.2

22 stycznia o godzinie 12:30 w siedzibie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego S.A. w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu dotyczącego digitalizacji zasobów Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.

13.01.2016 | wykorzystanie informacji i zasobów

Zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru projektów dla działania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa każdy z Wnioskodawców ww. działania zobowiązany jest do przeprowadzenia Publicznej prezentacji założeń projektu.

W trakcie Publicznej prezentacji założeń projektu każdy Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić co najmniej informacje na temat:

  • okresu i kosztu realizacji projektu;
  • zdiagnozowanych potrzeb grup docelowych, dla których udostępnia się cyfrowo zasoby objęte projektem;
  • zasobów informacji sektora publicznego objęte projektem;
  • celów projektu wyrażonych mierzalnymi wskaźnikami;
  • znaczenia zasobów objętych projektem z uwzględnieniem ich rodzaju i obszaru ich udostępniania;
  • harmonogramu zamówień publicznych lub informacje o wyłonionych już wykonawcach.

Pełna treść ogłoszenia

Polecane aktualności