e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium informacji przyrodniczej – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.3.1

17 lutego o godzinie 10:00 w Instytucie Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, przy ul. Waszkiewicza 1, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium informacji przyrodniczej”.

04.02.2016 | e-administracja, wykorzystanie informacji i zasobów

W trakcie Publicznej prezentacji założeń projektu każdy Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić co najmniej informacje na temat:

  • okresu i kosztu realizacji projektu;
  • zdiagnozowanych potrzeb grup docelowych, dla których udostępnia się cyfrowo zasoby objęte projektem;
  • zasobów informacji sektora publicznego objęte projektem;
  • celów projektu wyrażonych mierzalnymi wskaźnikami;
  • znaczenia zasobów objętych projektem z uwzględnieniem ich rodzaju i obszaru ich udostępniania;
  • harmonogramu zamówień publicznych lub informacje o wyłonionych już wykonawcach.

 

Bezpośredni link do ogłoszenia znajduje się tutaj.

Polecane aktualności