Generator oświadczeń majątkowych on-line już działa

Ministerstwo Cyfryzacji oraz Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) przygotowały w ramach realizacji projektu aplikacje.gov.pl elektroniczny formularz, wspomagający przygotowanie oświadczeń majątkowych.

21.03.2017 | e-administracja, prawo w cyfrowym świecie, samorządy

Generator oświadczeń majątkowych on-line już działa

Do 31 marca osoby pełniące funkcje publiczne (w tym ministrowie, urzędnicy administracji rządowej) są zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego. W przypadku posłów i senatorów, a także przedstawicieli JST (w tym radnych) termin ten mija 30 kwietnia.  

Intuicyjny formularz zaprojektowano w trzech opcjach: według wzoru dla stanowisk publicznych, dla samorządowców oraz dla parlamentarzystów. Aplikacja dzieli formularz na bloki tematyczne, pola formularza uzupełnione są o opisy rozwiewające wszelkie wątpliwości przy ich uzupełnianiu - dzięki temu proces wypełniania jest niezwykle przejrzysty.

Coroczne uzupełnianie oświadczenia zazwyczaj pokrywającymi się danymi stanie się łatwiejsze - od teraz wystarczy pobrać z generatora plik i przy kolejnej okazji - po prostu go zaimportować.

Formularz można wypełnić na stronie aplikacje.gov.pl, a następnie wydrukować (wydruk odzwierciedla wzór formularza papierowego) i po podpisaniu złożyć zgodnie z właściwością. Formularz można też zapisać na swoim urządzeniu, by móc wykorzystać zapisane dane do ponownego wypełnienia oświadczenia. Co istotne, dane zapisują się jedynie na urządzeniach użytkowników.

Projekt aplikacje.gov.pl jest jednym z kluczowych projektów, składających się na, przyjęty we wrześniu ubiegłego roku przez Radę Ministrów, Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Środowisko aplikacje.gov.pl będzie portalem, wykorzystującym architekturę chmurową, na którym jednostki administracji publicznej będą mogły korzystać z wielu aplikacji do zarządzania dokumentacją i procesami biznesowymi w swoich organizacjach. W efekcie jego wdrożenia powstanie:

  • Jeden, oparty o wypracowany standard, system EZD (elektronicznego zarządzania dokumentacją) udostępniony przez Ministerstwo Cyfryzacji, połączony z migracją użytkowników eDok i EZD PUW na aplikacje.gov.pl.
  • Platforma  z aplikacjami dla administracji publicznej.

Projekt aplikacje.gov.pl uzyskał w ubiegłym tygodniu pozytywną opinię Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji.

Generator  oświadczeń majątkowych wspomagający proces wypełniania oświadczeń o stanie majątkowym jest pierwszym narzędziem, udostępnianym w ramach projektu aplikacje.gov.pl.

Polecane aktualności