Konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu uchwały w sprawie programu rozwoju pn. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - zmiana terminu i tabela uwag

W związku z dużą liczbą uwag zgłoszonych do projektu programu rozwoju pt. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa w ramach uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych, zachodzi konieczność zmiany terminu konferencji uzgodnieniowej zaplanowanej na dzień 1 sierpnia 2016 r.

03.08.2016 | administracja, e-administracja, prawo w cyfrowym świecie

Konferencja odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2016 r. w godzinach 9:00 – 16:00.

Spotkanie będzie miało miejsce w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie w sali nr 001.

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do dnia 3 sierpnia 2016 r. imion i nazwisk osób zainteresowanych udziałem w konferencji, drogą elektroniczną na adres: pzip@mc.gov.pl.

Do osób, które zgłosiły chęć udziału w konferencji w dniu 1 sierpnia przesłana zostanie informacja o zmianie terminu drogą elektroniczną, z prośbą o potwierdzenie chęci wzięcia udziału w konferencji w nowym terminie.

Tabela zgłoszonych do ww. projektu programu uwag w ramach uzgodnień międzyresortowych wraz ze stanowiskiem Ministerstwa Cyfryzacji jest dostępna na stronie internetowej MC.

Polecane aktualności