STATUS: Zakończona

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

administracja, cyberbezpieczeństwo, rejestry państwowe, e-administracja, prawo w cyfrowym świecie, samorządy, telekomunikacja, umiejętności cyfrowe, wykorzystanie informacji i zasobów | POCZĄTEK: 11.07.2016 KONIEC: 25.07.2016

Pierwsza edycja Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa miała miejsce w roku 2014 — Program został przyjęty przez rząd 8 stycznia 2014 r. Opisywał stan e-usług publicznych w kraju i wskazywał, w jaki sposób zbudować spójny system skoncentrowany na potrzebach obywateli. 

Dziś, wychodząc od diagnozy stanu informatyzacji po upływie dwóch lat, formułujemy Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa na nowo — przedkładamy Państwu do oceny nowy instrument planowania i koordynacji informatyzacji struktur państwowych. Instrumentem tym jest „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (wersja zaktualizowana)”, któremu towarzyszy dokument zawierający konkretne propozycje rozwiązań: „Strategia Informatyzacji Państwa – Plan Działań Ministra Cyfryzacji”. 

W programie wskazujemy cele, jakie powinniśmy osiągnąć i sposoby ich realizacji, proponujemy także sposoby monitorowania efektywności podejmowanych działań. 

Przedstawiamy Państwu do konsultacji oba dokumenty na dwa sposoby — po pierwsze, publikujemy pliki zawierające oba dokumenty, PZIP i SIP (poniżej), po drugie: dla ułatwienia nawigacji po tych obszernych dokumentach, ich rozdziały publikujemy w osobnych artykułach. Używając menu bocznego, mogą Państwo zapoznać się z kluczowymi obszarami planu informatyzacji instytucji i ich procedur, których dotyczy Strategia Informatyzacji Państwa. Trzy rozdziały Strategii mają swoje szczegółowe rozwinięcia — znajdą je Państwo na stronie zawierającej załączniki do SIP.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przesyłanie uwag w trybie konsultacji społecznych do 25 lipca 2016 r., na adres pzip@mc.gov.pl

 

Konsultacje zostały zakończone 25.07.2016 r. Dziękujemy za zainteresowanie.

 

Aktualności

Dokumenty

PDFTABELA UWAG UZGODNIENIA MIĘDZYRESORTOWE I KONSULTACJE PUBLICZNE PROGRAM ZINTEGROWANEJ INFORMATYZACJI PAŃSTWA – STANOWISKO MC PO KONFERENCJI UZGODNIENIOWEJ (odt 237.29 KB)
TABELA UWAG UZGODNIENIA MIĘDZYRESORTOWE I KONSULTACJE PUBLICZNE PROGRAM ZINTEGROWANEJ INFORMATYZACJI PAŃSTWA – STANOWISKO MC PO KONFERENCJI UZGODNIENIOWEJ
PDFTABELA UWAG UZGODNIENIA MIĘDZYRESORTOWE I KONSULTACJE PUBLICZNE PROGRAM ZINTEGROWANEJ INFORMATYZACJI PAŃSTWA – STANOWISKO MC PO KONFERENCJI UZGODNIENIOWEJ (pdf 1.60 MB)
TABELA UWAG UZGODNIENIA MIĘDZYRESORTOWE I KONSULTACJE PUBLICZNE PROGRAM ZINTEGROWANEJ INFORMATYZACJI PAŃSTWA – STANOWISKO MC PO KONFERENCJI UZGODNIENIOWEJ