Zintegrowana platforma analityczna

Przeniesienie do kanału informacyjnego RSS ministerstwa

Strategia Informatyzacji Państwa

Rozdział 6. Zintegrowana platforma analityczna

 

W celu sprawniejszej analizy danych z różnych systemów, zostanie stworzona zintegrowana platforma analityczna, składająca się z hurtowni danych, integrującej dane z różnych rejestrów oraz dane operacyjne z systemów dziedzinowych, jak również zestawu narzędzi analitycznych umożliwiających raportowanie oraz zaawansowaną eksplorację danych.

Wyeliminuje to potrzebę tworzenia tego typu rozwiązań po stronie indywidualnych systemów (z wyłączeniem funkcji raportowania na potrzeby operacyjne) oraz w ramach poszczególnych resortów. Tym samym pozwoli to na sprawniejsze działanie administracji, ograniczenie kosztów wynikających ze stosowania podobnych narzędzi niezależnie (a co za tym idzie kosztów licencji oraz wsparcia technicznego).

Zważywszy na ogólny zasięg rozwiązania – platforma stworzy możliwość analiz wykonywanych w oparciu o różne dostępne zbiory danych. Będzie to więc szczególnie istotne źródło dla danych niezbędnych przy podejmowaniu decyzji przez organy administracji centralnej. Dostęp do poszczególnych obszarów danych oraz rodzajów analiz będzie ściśle limitowany na podstawie bieżących umocowań prawnych, eliminując możliwość nadużyć w wykorzystaniu platformy.

Szczegółowe założenia dotyczące stworzenia zintegrowanej platformy analitycznej zostaną przygotowane w IV kwartale 2016 roku. Przewidywany termin rozpoczęcia prac nad jej utworzeniem to druga połowa 2017 roku.