Zestawienie działań i produktów projektów MC, planowanych do realizacji w latach 2016-2017

Przeniesienie do kanału informacyjnego RSS ministerstwa

 

Lp. 

Nazwa działania/
produkt

Projekt MC Przewidywany termin realizacji

1.

Wydzielenie PZ i umożliwienie tworzenia nowych PZ za pomocą poświadczeń bankowych

eID

III kw. 2016

2.

Utworzenie krajowego huba/brokera federacyjnego

eID

IV kw. 2016

3.

GIK 1.0

GIK

wrzesień 2016 - w ramach konkursów do działań 2.1 i 2.2 POPC

4.

Strategia Integracji Systemów Państwa

Architektura IT

wrzesień 2016

5.

Założenia Zintegrowanej Platformy Analitycznej

Architektura IT

IV kw. 2016

6.

Stworzenie i udostępnienie wersji pilotażowej stron internetowych 3 ministerstw: MC, MR, ME

Portal RP

1 stycznia 2016

7.

Pierwsza odsłona Portalu Rzeczypospolitej Polskiej (Portal Administracji Rządowej) uwzględniająca w części usługowej usługi dla obywatela oraz  przedsiębiorcy 

Portal RP

31 marca 2017

8.

Opracowanie  dokumentu "Linia Współpracy 2016"

Linia Współpracy

grudzień 2016

9.

Utworzenie CKA

Kompetencje

I kw. 2017

10.

Opis produktów, interfejsów, architektury
i harmonogramu rozwoju EZD RP

EZD RP

IV kw. 2016

11.

Opracowanie harmonogramu inkorporacji systemów do SRP na rok 2017 – na podstawie Modelu Informacyjnego Państwa

SRP

III kw. 2016

12.

Założenia „Wspólna infrastruktura Państwa”

Architektura IT

IV kw. 2016