Aktualności

Przeniesienie do kanału informacyjnego RSS ministerstwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu uchwały w sprawie programu rozwoju pn. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - zmiana terminu i tabela uwag

03 sierpnia 2016 | administracja, e-administracja, prawo w cyfrowym świecie
W związku z dużą liczbą uwag zgłoszonych do projektu programu rozwoju pt. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa w ramach uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych, zachodzi konieczność zmiany terminu konferencji uzgodnieniowej zaplanowanej na dzień 1 sierpnia 2016 r.

Rozpoczęliśmy konsultacje Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

12 lipca 2016 | administracja, cyberbezpieczeństwo, rejestry państwowe, sieci szerokopasmowe, e-administracja, samorządy, telekomunikacja, umiejętności cyfrowe, wykorzystanie informacji i zasobów
Konsultacje potrwają do 25 lipca 2016 roku. W programie wskazujemy cele, jakie powinniśmy osiągnąć i sposoby ich realizacji, proponujemy także sposoby monitorowania efektywności podejmowanych działań. Zwracamy się do Państwa z prośbą o przesyłanie uwag na adres pzip@mc.gov.pl