Minister Streżyńska i Henk Kamp, minister gospodarki Holandii o Jednolitym Rynku Cyfrowym

Kwestie Jednolitego Rynku Cyfrowego oraz sprawy telekomunikacyjne były głównymi tematami spotkania minister Anny Streżyńskiej z Henkiem Kampem, ministrem gospodarki Holandii.

 
03.02.2016 | telekomunikacja, umiejętności cyfrowe | TAGI: Anna Streżyńska

Spotkanie minister Streżyńskiej z ministrem gospodarki Holandii Henkiem Kampem

Spotkanie dotyczyło przede wszystkim tych inicjatyw dotyczących Jednolitego Rynku Cyfrowego w UE, które zarówno Polska, jak i obecna holenderska prezydencja w Radzie UE, uważają za priorytetowe.

Minister Kamp przedstawił pokrótce priorytety Prezydencji Holandii w zakresie zagadnień świata cyfrowego, które będą przedmiotem prac w Radzie UE przy ścisłej współpracy z Komisją Europejską oraz państwami członkowskimi. Są to przede wszystkim: zapewnienie możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści, e-handel, geoblokowanie, tzw. smart industry oraz ekonomia współdzielenia. Zdaniem minister Streżyńskiej najistotniejsze z polskiego punktu widzenia będzie dokończenie unijnego etapu prac oraz implementacja do prawa krajowego dyrektywy ws. bezpieczeństwa sieci i informacji (dyrektywa NIS) oraz dokończenie prac w zakresie roamingu wewnątrz UE.

Jeśli chodzi o inicjatywy w ramach Jednolitego Rynku Cyfrowego minister Streżyńska jako bardzo istotną wymieniła kwestię ujednolicenia praw autorskich. Przypomniała także, że Polska ma dobrą i nowoczesną infrastrukturę laboratoryjną, która będąc na światowym poziomie, pozostaje w dużym stopniu niewykorzystana, a zatem jest w stanie zaoferować na jednolitym rynku bardzo dobre zaplecze infrastrukturalne w dziedzinie B+R.

Minister Streżyńska omówiła także sytuację na polskim rynku telekomunikacyjnym, przedstawiając zarówno osiągnięcia Polski w zakresie budowy światłowodowej infrastruktury szkieletowej w poprzedniej perspektywie budżetowej UE, jak i obecną sytuację (zwłaszcza wykorzystywane technologie), podkreślając szybki rozwój LTE.

Natomiast minister Kamp podkreślił, że prezydencji holenderskiej zależeć będzie na tym, aby nowe regulacje w zakresie ram telekomunikacyjnych umożliwiały uniwersalny dostęp do Internetu w każdym zakątku UE oraz aby istniała nieskrępowana możliwość oferowania usług on-line na prawdziwie jednolitym rynku bez względu na granice.

 

Polecane aktualności