Minister Witold Kołodziejski na konferencji „Wykonywanie nowej funkcji ABI – pierwszy rok doświadczeń”

- 1 stycznia weszły w życie zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych, a także w ustawie o działach administracji rządowej. Przepisy te doprecyzowują kształtowanie polityki państwa w zakresie ochrony danych osobowych. Jest to zadanie ministra właściwego do spraw informatyzacji. To właśnie Ministerstwo Cyfryzacji będzie odpowiedzialne za wdrożenie przepisów ogólnego rozporządzenia do krajowego porządku prawnego – powiedział Witold Kołodziejski podczas konferencji, która odbyła się 26 stycznia br. w ramach ustanowionego przez Zarząd Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji – Dnia Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Dnia ABI).

26.01.2016 | prawo w cyfrowym świecie, wykorzystanie informacji i zasobów
MINISTER WITOLD KOŁODZIEJSKI NA KONFERENCJI „WYKONYWANIE NOWEJ FUNKCJI ABI – PIERWSZY ROK DOŚWIADCZEŃ”
Minister Witold Kołodziejski na konferencji „WYKONYWANIE NOWEJ FUNKCJI ABI – PIERWSZY ROK DOŚWIADCZEŃ” | fot MC

Data jest symboliczna, gdyż 26 stycznia 2015 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych uruchomił system informatyczny, zapewniający publiczny dostęp do ogólnopolskiego jawnego rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji. Tym samym, tego dnia wpisano pierwszego ABI do rejestru, co oznaczało, że został po raz pierwszy zakończony proces powołania ABI, na podstawie przepisów znowelizowanej w dniu 7 listopada 2014 r. ustawy o ochronie danych osobowych.

Ustanowienie otwartego Dnia ABI umożliwia środowiskowe spotkania i wymianę doświadczeń w wykonywaniu zadań ABI. W związku z nadchodzącym nowym ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony danych osobowych pojawią się nowe zakresy zadań dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem danych osobowych oraz nowa funkcja inspektora ochrony danych.

W trakcie konferencji minister Kołodziejski przypomniał, że ogólne rozporządzenie jest przez niektórych nazywane „rewolucją kopernikańską” w ochronie danych osobowych. Nowy akt prawny, wprowadza szereg nowych rozwiązań, jak choćby „prywatność w fazie projektowania” czy „podejście oparte na ryzyku”, których celem jest dostosowanie przepisów prawa do obecnych realiów technologicznych. Ostateczny kształt ogólnego rozporządzenia jest wynikiem szeregu kompromisów.  -  Osiągnięcie porozumienia pomiędzy Radą Unii Europejskiej a Parlamentem Europejskim wymagało szeregu ustępstw z obu stron, ale w konsekwencji korzyści wynikające z wprowadzenia wspomnianego aktu prawnego przeważają nad jego potencjalnymi wadami. Co istotne dla Państwa, przewiduje on silną pozycję i dużą niezależność tzw. inspektora ochrony danych osobowych – podkreślił wiceminister.

Minister Kołodziejski zapewnił również, że działania Ministerstwa Cyfryzacji w obszarze ochrony danych osobowych będą kontynuowane, a wdrażanie unijnych przepisów do krajowego porządku prawnego – traktowane jako jeden z priorytetów ministerstwa. - Nie wolno nam zapominać, że wysoki poziom ochrony danych osobowych to korzyści nie tylko dla obywateli, ale również dla przedsiębiorców. Przekłada się on na wzrost zaufania społeczeństwa do usług online i do gospodarki cyfrowej – podkreślił wiceminister.

Polecane aktualności