Nabór do Wielostronnej Grupy Doradczej Forum Zarządzania Internetem – zachęcamy do kandydowania

Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ (UN-DESA) ogłosił właśnie rekrutację do Wielostronnej Grupy Doradczej, której zadaniem będzie przygotowanie tegorocznego Forum Zarządzania Internetem. Zachęcamy przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje zajmujące się tematyką zarządzania internetem do nominowania kandydatów.

08.01.2016 | wolność w internecie, wykorzystanie informacji i zasobów

Internet Governance Forum (IGF) jest platformą dyskusji nad zarządzaniem internetem, która na równych prawach skupia różnorodnych interesariuszy. Służy debacie nad kwestiami polityki publicznej związanymi z internetem, wymianie informacji i dzieleniu się dobrymi praktykami. Forum powstało w 2006 roku, a jego mandat został w 2015 roku przedłużony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na kolejne 10 lat. Tegoroczne, jedenaste, spotkanie IGF odbędzie się w Meksyku.

Rolą Internet Governance Forum's Multistakeholder Advisory Group (MAG) jest planowanie i opracowywanie programu corocznych spotkań IGF. MAG skupia 55 członków – przedstawicieli rządów, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego (w tym środowisk akademickich i społeczności technicznej) i doradza Sekretarzowi Generalnemu ONZ. Dodatkowo w pracach MAG mogą uczestniczyć przedstawiciele byłych krajów-gospodarzy IGF i organizacji międzyrządowych.

Nominacje należy zgłaszać do 1 lutego 2016 za pośrednictwem formularza.

Kandydatów mogą nominować rządy, sektor prywatny, społeczeństwo obywatelskie, społeczności techniczne i akademickie. Zgłoszenie musi być potwierdzone przez nominującego i zaakceptowane przez nominowanego. Osoby, które zostaną wybrane, staną się członkami MAG na okres roku i będą uczestniczyć w procesie konsultacji. Skład MAG ma zapewniać równowagę między różnymi grupami interesariuszy oraz odpowiednią reprezentację regionów i płci.

Członkowie MAG są zobowiązani do uczestnictwa w dwóch lub trzech spotkaniach w Genewie i corocznym spotkaniu IGF, do aktywnej pracy między sesjami oraz komunikacji z różnymi społecznościami i grupami interesu. Wymagane jest m.in. doświadczenie i wiedza z zakresu zarządzania internetem, umiejętność pracy w zespole oraz rozległe powiązania w ramach własnej grupy interesariuszy i, w miarę możliwości, także z innymi grupami.

Ze szczegółowym opisem kwalifikacji i kompetencji, które powinni posiadać kandydaci można się zapoznać na stronie Internet Governance Forum (IGF).

 

Polecane aktualności