Narada w sprawie usprawnień w załatwianiu spraw przez Urzędy Stanu Cywilnego

4 lutego 2016 r. w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie dotyczące problemów związanych z funkcjonowaniem Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) oraz aplikacji Źródło. Gośćmi minister Anny Streżyńskiej byli przedstawiciele Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego, którzy stawili się na spotkaniu pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Stowarzyszenia – p. Tomasza Brzózki. Obecna była również Monika Jakubiak, wicedyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki (COI).

08.02.2016 | e-administracja | TAGI: Anna Streżyńska

Przedstawiciele Stowarzyszenia zreferowali podstawowe problemy, jakie napotykają w obsłudze uruchomionej 1 marca 2015 r. aplikacji „Źródło”. Opisali również, w jaki sposób przekładają się one na załatwianie spraw obywateli w urzędach stanu cywilnego na terenie całej Polski. Mimo starań pracowników USC w wielu częściach kraju obywatele muszą na załatwienie spraw czekać nawet po kilka tygodni.

Przedstawiciele Stowarzyszenia opisali jak z ich perspektywy wygląda sposób wdrożenia Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), którego jednym z modułów jest Baza Usług Stanu Cywilnego (BUSC). Wskazali na podstawową ułomność tego wdrożenia, którą jest dla nich brak migracji baz danych aktów stanu cywilnego zawierających dane o aktach wydanych przed 1 marca 2015 r. Brak migracji wcześniej wydanych aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych oraz utrudnienia w działaniu aplikacji „Źródło” spowodowały, że w urzędach stanu cywilnego w wielu miastach Polski zaczęły lawinowo narastać zaległości w obsłudze obywateli i błędy związane z migracją aktów stanu cywilnego.

Podczas roboczego spotkania zastanawiano się jak można rozwiązać ten problem i jakie wprowadzić zmiany i ułatwienia, aby nie narastał. Przedstawiciele Stowarzyszenia przedstawili kierownictwu ministerstwa oraz COI swe uwagi i rekomendacje. Minister Streżyńska zadeklarowała wnikliwą analizę tych materiałów, jak również zapowiedziała konieczność kolejnego spotkania, na którym przedstawione zostaną szczegóły planu naprawczego. 

Polecane aktualności