Nowy dyrektor w Centrum Projektów Polska Cyfrowa

11 stycznia 2016 r. Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska powołała na stanowisko Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa panią Wandę Buk. 

12.01.2016 | e-administracja | TAGI: CPPC, Anna Streżyńska

Nowy Dyrektor Centrum jest prawnikiem ze studiami magisterskimi ukończonymi w Polsce i Francji. W przyszłym roku kończy aplikację adwokacką, jak również kontynuuje studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej.

Pani Wanda Buk dysponuje doświadczeniem zawodowym pozyskanym w trakcie pracy w polskich kancelariach prawnych, jak również doświadczeniem sektorowym nabytym w ciągu dwóch lat pracy w kancelarii GWW Grynhoff i Partnerzy Sp. p. W trakcie swojej aktywności zawodowej brała udział w realizowaniu projektu Internet dla Mazowsza, w ramach którego powstało ponad 3.600 kilometrów sieci światłowodowej na Mazowszu. Nowa Dyrektor Centrum pełniła w tym projekcie funkcję prawnika koordynatora, odpowiadając za przepływ informacji między prawnikami a menedżerami realizującymi działania naprawcze w projekcie. W ramach tego projektu doradzała również w kwestiach strategicznych i bieżących dotyczących w szczególności relacji z wykonawcami sieci telekomunikacyjnych oraz sposobem rozliczeń środków europejskich przeznaczonych na tę inwestycję. Biegle włada językiem francuskim i angielskim.

Celem zapewnienia niezakłóconej kontynuacji aktywności Centrum Projektów Polska Cyfrowa minister Anna Streżyńska pozostawiła w strukturach Centrum osoby piastujące dotychczas funkcję Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Centrum. Po odwołaniu pp. Joanny Boćkowskiej i Elizy Pogorzelskiej z dotychczas zajmowanych stanowisk minister Streżyńska powierzyła im odpowiednio funkcje: Zastępcy Dyrektora Centrum i Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów Szerokopasmowych.

Polecane aktualności