Odpowiedź Minister Cyfryzacji na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich

W dniu 19 czerwca br. Ministrowi Cyfryzacji doręczone zostało wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie nowych unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.

21.06.2017 | prawo w cyfrowym świecie

Kwestiami będącymi przedmiotem szczególnego zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich wyrażonymi w powołanym piśmie, jest zapewnienie gwarancji niezależności projektowanemu przez Ministra Cyfryzacji organowi nadzorczemu o którym mowa w rozporządzeniu 2016/679, sprawującemu nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz zakres współpracy prowadzonej obecnie przez Ministra Cyfryzacji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Pismem z dnia 21 czerwca br. Minister Cyfryzacji niezwłocznie odniosła się do pytań skierowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich. W odpowiedzi zostało w szczególności wskazane, że projektowane przepisy zapewnią organowi gwarancje niezależności a Minister Cyfryzacji widzi potrzebę zapewnienia organowi odpowiednich gwarancji budżetowych, związanych z ogromną ilością nowych zadań nałożonych na projektowy organ – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W odpowiedzi na pytanie Pana Rzecznika dotyczące współpracy prowadzonej obecnie z Generalnym Inspektorem w związku z tworzeniem krajowego systemu ochrony danych osobowych wskazano, że od samego początku prac legislacyjnych Minister Cyfryzacji podtrzymywała wolę jej prowadzenia. Dochowując najwyższej staranności, Minister Cyfryzacji przywołała w swojej odpowiedzi wszystkie pisma oraz wiadomości kierowane do Generalnego Inspektora w trakcie prowadzonych prac. Anna Streżyńska zadeklarowała, że pozostaje do dyspozycji Pana Rzecznika w sprawie dalszych konsultacji, w tym spotkań roboczych pomiędzy pracownikami urzędów mających na celu wyjaśnienie wszelkich wątpliwości pojawiających się w trakcie podejmowanych działań legislacyjnych. 

Dokumenty

Polecane aktualności