Polska inicjatorem listu 17 premierów UE

Premier Beata Szydło wraz z 16 innymi szefami rządów państw UE, przesłała dzisiaj list do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, wskazujący na potrzebę silniejszego wyeksponowania szeroko rozumianych kwestii cyfrowych na najwyższym poziomie politycznym UE

21.06.2017 | e-administracja, prawo w cyfrowym świecie, telekomunikacja, umiejętności cyfrowe
cyfrowa Europa - baner

Sygnatariuszami listu Premier Szydło są premierzy: Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Łotwy, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz prezydent Litwy.

W liście czytamy m.in. że mimo iż agenda cyfrowa składa się z wielu odrębnych inicjatyw, które mogą wydawać się niezwiązane ze sobą, powinniśmy być świadomi, że skumulowany efekt jednolitego rynku cyfrowego ma kluczowe znaczenie dla przyszłości europejskiego społeczeństwa, gospodarki i samej Unii jako projektu politycznego. Większe zaangażowanie Rady Europejskiej w dyskusji nad DSM miałoby też, ze względu na wysoki poziom polityczny, znaczenie porządkujące na rzecz większej spójności wdrażania Strategii, zarówno po stronie KE i Rady UE.  

- Unia Europejska powinna wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa, tak aby mogły one skutecznie wdrażać nowe technologie. Rynek europejski musi być atrakcyjnym miejscem dla innowacyjnych przedsiębiorstw z całego świata – mówi minister Anna Streżyńska, będąca jedną z inicjatorek listu.

- Rada Europejska, która poprzez przyjmowane konkluzje może wskazywać kierunek działania wszystkim instytucjom i państwom UE, powinna regularnie zajmować się kwestiami cyfrowymi, tak aby proces implementacji Strategii Jednolitego Rynku cyfrowego przebiegał jak najsprawniej. Okazało się, ze ponad połowa członków UE podziela nasz pogląd w tej sprawieZadaniem listu jest też promocja i utrwalenie pozytywnego przekazu wokół agendy cyfrowej UE, która naszym zdaniem ma szczególny potencjał integrujący Unię pod względem nie tylko gospodarczym, ale i politycznym. – mówi minister Krzysztof Szubert, który jako Pełnomocnik Rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego, wspólnie z wiceministrem Spraw Zagranicznych Konradem Szymańskim, koordynował przygotowanie listu.  

Kontekstem listu jest dalsza praca nad opublikowaną w 2015 roku Strategią Jednolitego Rynku Cyfrowego. Ogłoszony w maju tego roku przegląd tej strategii jest, zdaniem sygnatariuszy listu, dobrą okazją do oceny jej dotychczasowych wyników i zastanowienia się nad sposobami zwiększenia tempa prac poprzez nadanie jej należytego miejsca w politycznej agendzie członków UE.

W opinii autorów listu potrzebny jest szeroki polityczny konsensus, aby zakończyć budowę DSM w Europie jak najszybciej. Można to osiągnąć poprzez znoszenie dalszych barier na rynkach EU i podejmowanie śmiałych wyzwań rynku cyfrowego, przekraczających możliwości pojedynczego państwa. Uświadomienie wagi spraw cyfrowych wszystkim szefom rządów i głowom Państw UE jest niezwykle ważne, ponieważ w pełni ukształtowany jednolity rynek cyfrowy oznacza szereg korzyści dla obywateli UE, ale również dla firm unijnych, a także dla samej UE i jej miejsca w globalnym ekosystemie gospodarczym i politycznym.

Dokumenty

Polecane aktualności