Publiczna prezentacja założeń projektu „EZD RP”

W związku z planowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji przystąpieniem do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej – Program Operacyjny Polska Cyfrowa – zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu „EZD RP”, która odbędzie się 14 czerwca 2017 r. o godz. 13.00 w sali 001 Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie.

31.05.2017 | administracja, e-administracja, prawo w cyfrowym świecie, wykorzystanie informacji i zasobów

Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do udziału w prezentacji wszystkich zainteresowanych tematyką cyfryzacji procesów back-office w administracji rządowej i w szczególności implementacją systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD) w administracji .

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 7 czerwca 2017 r. na adres: biuro.ezd@mc.gov.pl, podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji którą Państwo reprezentują (jeżeli dotyczy). W temacie wiadomości należy wpisać: EZD RP – PREZENTACJA PROJEKTU.

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń). Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Polecane aktualności