Rozpoczynają się konsultacje społeczne obszarów białych NGA

Celem konsultacji jest zebranie planów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury szerokopasmowej i określenie obszarów, na których w ciągu trzech lat nie powstaną komercyjne sieci NGA.

01.08.2017 | sieci szerokopasmowe, telekomunikacja

Konsultacje społeczne będą trwały od 1 do 30 sierpnia br. W ramach konsultacji zbieramy plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury szerokopasmowej na okres 3 lat. W konsultacjach należy zgłaszać tylko te inwestycje, w przypadku których przedsiębiorcy nie będą ubiegać się o wsparcie publiczne na ich realizację.

Zebranie planów inwestycyjnych ma na celu sprawdzenie, gdzie przedsiębiorcy będą inwestować w infrastrukturę telekomunikacyjną NGA ze środków własnych. Takie obszary nie będą mogły zostać wyznaczone do dofinasowania ze środków unijnych. Po zakończeniu konsultacji, zgłoszenia dotyczące istniejącej lub planowanej infrastruktury nie będą uwzględniane przy wyznaczaniu obszarów do dofinansowania w ramach III konkursu I osi priorytetowej POPC.

Lista obszarów białych NGA dla III konkursu w ramach I osi POPC zostanie opracowana wyłącznie na podstawie danych przekazanych w ramach inwentaryzacji Prezesa UKE w 2017 r. oraz konsultacji społecznych obszarów białych NGA.  Taki sposób określania interwencji został potwierdzony przez Komisję Europejską. 

Przed wzięciem udziału w konsultacjach, koniecznie zapoznaj się z Zasadami konsultacji społecznych obszarów białych NGA, a także z Instrukcją zgłaszania planów inwestycyjnych.

Dokumenty

Polecane aktualności