Spotkanie dotyczące reformy prawa ochrony danych osobowych

29 maja 2017 r. (poniedziałek) w godzinach 12:00 – 13:30 w Ministerstwie Cyfryzacji (ul. Królewska 27, Warszawa) odbędzie się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych zainteresowanych tematyką unijnej oraz krajowej reformy ochrony danych osobowych.

18.05.2017 | administracja, e-administracja, prawo w cyfrowym świecie, wykorzystanie informacji i zasobów

Celem spotkania jest prezentacja założeń przygotowywanych w Ministerstwie Cyfryzacji aktów prawnych oraz udzielenie odpowiedzi na zadawane przez organizacje pytania. Jest to kolejne spotkanie z podmiotami zainteresowanymi reformą  ochrony danych osobowych, realizujące cel zapewnienia pełnej transparentności procesowi tworzenia nowych krajowych przepisów o ochronie danych osobowych.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie w terminie do 23 maja 2017 r.  zgłoszenia swojego udziału w spotkaniu na adres email: konsultacje.odo@mc.gov.pl. Zgłoszenia doręczone po wskazanym terminie, nie będą uwzględniane.

W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika oraz organizację, którą reprezentuje. Prosimy o wskazywanie maksymalnie dwóch przedstawicieli z każdej organizacji.

Spotkanie będzie transmitowana on-line na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji. 

Uwaga! Limit miejsc na spotkanie został wyczerpany. Przepraszamy.

Polecane aktualności