Weź udział w konferencji „Szerokopasmowa Polska 2020”

Jak operować regionalnymi sieciami szerokopasmowymi? Co zmieni implementacja tzw. dyrektywy kosztowej? Na te i inne pytania będziemy szukać odpowiedzi podczas konferencji  „Szerokopasmowa Polska 2020”, która odbędzie się 28 stycznia w Warszawie.

22.01.2016 | telekomunikacja, umiejętności cyfrowe | TAGI: PO PC

Konferencja będzie okazją do podsumowania budowy regionalnych sieci szerokopasmowych. Chcemy aby uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z budową sieci w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. Łącznie w ramach 14 projektów w latach 2007-2015 powstała infrastruktura o łącznej długości  ponad 29 tys. km.

Regionalne sieci szerokopasmowe to korzyść nie tylko dla mieszkańców, samorządów i gospodarki regionu. To także szansa dla lokalnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych na realizację dalszych projektów budowy sieci dostępowych m.in. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC). Na konferencji będziemy rozmawiać także o tym jak sieci dostępowe finansowane z PO PC wpłyną na przyszłość regionalnych sieci szerokopasmowych. Zastanowimy się także co należy zmienić żeby sieci szerokopasmowe powstawały jeszcze szybciej i taniej, mając na względzie m.in. dyrektywę 61 UE.

Konferencja odbędzie się 28 stycznia w hotelu JM przy ul. Grzybowskiej 45 w Warszawie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: agata.pomajda@itevent.pl

Liczba miejsc jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

Szczegółowych informacji udziela Departament Telekomunikacji:

e-mail: sekretariat.DT@mc.gov.pl;

tel. 022 245 59 18.

TRANSMISJA ONLINE (28 stycznia 2016 r.)

 

Program konferencji:

 

  9:00 – 10:00        

Rejestracja uczestników

10:00 – 10:20

 

Otwarcie konferencji

Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji.

10:20 – 10:40

 

Prezentacja „Podsumowanie realizacji regionalnych sieci szerokopasmowych”

Przedstawiciel MC

10:40 – 12:00

 

Panel dyskusyjny: „Budowa regionalnych sieci szerokopasmowych i co dalej?”

Co się udało? Jakie problemy i bariery wystąpiły? Co można było zrobić inaczej? Jaka wizja
na 
przyszłość dla rss? Pomysły na operowanie siecią – pozyskiwanie klientów, przychody i koszty. 
Operowanie siecią a reguły prawne (decyzje notyfikacyjne).

12.00 – 12.30

Przerwa kawowa

12:30 – 13:30

 

Panel dyskusyjny: „POPC szansą dla rssów?”

Jak efektywnie wykorzystać budowane sieci dostępowe z POPC dla przyszłości rssów? Jakie 
korzyści dla operatorów z podłączenia do rssów? Jakich zmian w POPC oczekuje rynek?

13.30 – 15.00

Lunch

15.00 – 16.00

 

Panel dyskusyjny: „Szerokopasmowa Polska 2020”

Obniżanie kosztów budowy sieci jako priorytet. Czy implementacja dyrektywy wystarczy i 
jakie są oczekiwania rynku. Co można jeszcze zrobić aby szybciej i taniej budować sieci?

16.00

Zakończenie konferencji

 

Polecane aktualności