ZSUN II – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.3.1

4 grudnia o godzinie 11:00 w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie, przy ul. Hożej 20, sala 117, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Zintegrowany system usług dla nauki – etap II (ZSUN II)”.

18.11.2015 | e-administracja | TAGI: PO PC

ZSUN II – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.3.1

 

4 grudnia o godzinie 11:00 w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie, przy ul. Hożej 20, sala 117, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Zintegrowany system usług dla nauki – etap II (ZSUN II).”.

Zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru projektów dla działania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa każdy z Wnioskodawców ww. działania zobowiązany jest do przeprowadzenia Publicznej prezentacji założeń projektu.

W trakcie Publicznej prezentacji założeń projektu każdy Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić co najmniej informacje na temat:

  • okresu i kosztu realizacji projektu;
  • zdiagnozowanych potrzeb grup docelowych, dla których udostępnia się cyfrowo zasoby objęte projektem;
  • zasobów informacji sektora publicznego objęte projektem;
  • celów projektu wyrażonych mierzalnymi wskaźnikami;
  • znaczenia zasobów objętych projektem z uwzględnieniem ich rodzaju i obszaru ich udostępniania;
  • harmonogramu zamówień publicznych lub informacje o wyłonionych już wykonawcach.

Bezpośredni link do ogłoszenia znajduje się pod tym linkiem

 

 

Polecane aktualności