Aktualności

Przeniesienie do kanału informacyjnego RSS ministerstwa

Integracja i rozwój zasobów oraz modernizacja funkcjonalności platformy udostępniania publikacji i danych naukowych – odwołanie publicznej prezentacji założeń projektu w ramach POPC 2.3.1

10 lutego 2016 | e-administracja, wykorzystanie informacji i zasobów
Przewidywana na 17 grudnia br. godzina 10:00 w siedzibie Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Prostej 69, publiczna prezentacja założeń projektu. „Integracja i rozwój zasobów oraz modernizacja funkcjonalności platformy udostępniania publikacji i danych naukowych” przygotowana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zostaje odwołana. 

Narada w sprawie usprawnień w załatwianiu spraw przez Urzędy Stanu Cywilnego

08 lutego 2016 | e-administracja
4 lutego 2016 r. w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie dotyczące problemów związanych z funkcjonowaniem Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) oraz aplikacji Źródło. Gośćmi minister Anny Streżyńskiej byli przedstawiciele Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego, którzy stawili się na spotkaniu pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Stowarzyszenia – p. Tomasza Brzózki. Obecna była również Monika Jakubiak, wicedyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki (COI).

Leopoldina online – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.3.1

08 lutego 2016 | e-administracja, wykorzystanie informacji i zasobów
19 lutego o godzinie 12:00 na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, przy ul. Uniwersytecka 7–10, sala 3D (budynek D), odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Leopoldina online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy”.

Repozytorium Public, Environmental and Occupational Health and Safety – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.3.1

08 lutego 2016 | e-administracja, wykorzystanie informacji i zasobów
19 lutego o godzinie 12:00 w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi, przy ul. świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 8, sala konferencyjna – III piętro, budynek A, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Repozytorium Public, Environmental and Occupational Health and Safety – cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z zakresu ochrony zdrowia pracujących”.

Repozytorium Robotyki R2 – cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.3.1

08 lutego 2016 | e-administracja, wykorzystanie informacji i zasobów
19 lutego o godzinie 14:00 w Centrum Konferencyjnym Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 202, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Repozytorium Robotyki R2 – cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki”.

Strony