Repozytorium Public, Environmental and Occupational Health and Safety – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.3.1

19 lutego o godzinie 12:00 w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi, przy ul. świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 8, sala konferencyjna – III piętro, budynek A, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Repozytorium Public, Environmental and Occupational Health and Safety – cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z zakresu ochrony zdrowia pracujących”.

08.02.2016 | e-administracja, wykorzystanie informacji i zasobów | TAGI: PO PC

Zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru projektów dla działania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa każdy z Wnioskodawców ww. działania zobowiązany jest do przeprowadzenia Publicznej prezentacji założeń projektu.

W trakcie Publicznej prezentacji założeń projektu każdy Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić co najmniej informacje na temat:

  • okresu i kosztu realizacji projektu;
  • zdiagnozowanych potrzeb grup docelowych, dla których udostępnia się cyfrowo zasoby objęte projektem;
  • zasobów informacji sektora publicznego objęte projektem;
  • celów projektu wyrażonych mierzalnymi wskaźnikami;
  • znaczenia zasobów objętych projektem z uwzględnieniem ich rodzaju i obszaru ich udostępniania;
  • harmonogramu zamówień publicznych lub informacje o wyłonionych już wykonawcach.

Bezpośredni link do ogłoszenia znajduje się tutaj.

 

Polecane aktualności