Integracja i rozwój zasobów oraz modernizacja funkcjonalności platformy udostępniania publikacji i danych naukowych – odwołanie publicznej prezentacji założeń projektu w ramach POPC 2.3.1

Przewidywana na 17 grudnia br. godzina 10:00 w siedzibie Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Prostej 69, publiczna prezentacja założeń projektu. „Integracja i rozwój zasobów oraz modernizacja funkcjonalności platformy udostępniania publikacji i danych naukowych” przygotowana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zostaje odwołana

10.02.2016 | e-administracja, wykorzystanie informacji i zasobów | TAGI: PO PC

Odwołanie publicznej prezentacji projektu związane jest z rezygnacją z ubiegania się o dofinansowanie tego projektu.

Bezpośredni link do ogłoszenia znajduje się tutaj. 

 

 

 

Polecane aktualności