Kompleksowa infrastruktura digitalizacji dóbr kultury – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.3.2

22 stycznia o godzinie 12:00 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, przy ul. Dobrej 56/66, sala 256, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu dotyczącego wytworzenia kompleksowej infrastruktury digitalizacji dóbr kultury.

 

 

19.01.2016 | wykorzystanie informacji i zasobów | TAGI: PO PC

Zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru projektów dla działania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa każdy z Wnioskodawców ww. działania zobowiązany jest do przeprowadzenia Publicznej prezentacji założeń projektu.

W trakcie Publicznej prezentacji założeń projektu każdy Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić co najmniej informacje na temat:

  • okresu i kosztu realizacji projektu;

  • zdiagnozowanych potrzeb grup docelowych, dla których udostępnia się cyfrowo zasoby objęte projektem;

  • zasobów informacji sektora publicznego objęte projektem;

  • celów projektu wyrażonych mierzalnymi wskaźnikami;

  • znaczenia zasobów objętych projektem z uwzględnieniem ich rodzaju i obszaru ich udostępniania;

  • harmonogramu zamówień publicznych lub informacje o wyłonionych już wykonawcach.

Bezpośredni link do ogłoszenia znajduje się tutaj. 

Polecane aktualności