Biuro Zarządzania Portfelem Projektów

Zastępca Dyrektora: Kien Do

Zastępca dyrektora: Justyna Duszyńska

Zastępca dyrektora: Jacek Frankowski

Zastępca dyrektora: Jacek Rosiak

tel. 22 245 59 13 

e-mail: sekretariat.bzpp@mc.gov.pl

Czym się zajmujemy?

Biuro zajmuje się: administrowaniem portfelem projektów, wstępną oceną i rekomendowaniem uruchomienia projektów oraz wsparciem na etapie projektowania rozwiązań, utrzymaniem narzędzi i procedur związanych z portfelem projektów.

Szczegółowy zakres zadań Departamentu(Rozwiń)

Departamenty