Departament Prawny

Dyrektor: Katarzyna Prusak-Górniak

Zastępca Dyrektora: Agnieszka Krauzowicz

Zastępca Dyrektora: Magdalena Witkowska-Krzymowska

tel. 22 245 59 15

e-mail: sekretariat.dp@mc.gov.pl

Czym się zajmujemy?

Zapewniamy zgodność przygotowywanych w Ministerstwie projektów dokumentów rządowych z obowiązującym systemem prawnym oraz zasadami techniki prawodawczej, a także koordynujemy proces uzgadniania projektów dokumentów rządowych opracowywanych w Ministerstwie. Ponadto koordynujemy opracowywanie stanowiska Ministra do projektów dokumentów rządowych przedstawianych do uzgodnień przez inne podmioty. Realizujemy także zadania z zakresu pomocy prawnej, w tym wykonywanie zastępstwa procesowego Ministra, sporządzanie opinii prawnych oraz koordynowanie procesu udzielania przez Ministra upoważnień i pełnomocnictw.

Szczegółowy zakres zadań Departamentu(Rozwiń)

Departamenty