Departament Telekomunikacji

Dyrektor: Michał Połzun

Zastępca Dyrektora: Dariusz Dąbek

p.o. Zastępcy Dyrektora: Dominik Kopera

tel. 22 245 59 18

e-mail: sekretariat.dt@mc.gov.pl

 

Czym się zajmujemy?

Odpowiadamy za kwestie związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi rynku usług łączności elektronicznej, w tym z zakresu telekomunikacji, rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną. Prowadzimy sprawy związane z realizacją Narodowego Planu Szerokopasmowego oraz sprawy związane z neutralnością sieci. W zakresie łączności elektronicznej, w szczególności telekomunikacji, opracowujemy i opiniujemy projekty aktów prawnych oraz planów i programów strategicznych, a także współpracujemy z organami UE i organizacjami międzynarodowymi.

Szczegółowy zakres zadań Departamentu(Rozwiń)

Departamenty