Departament Polityki Geoinformacyjnej

Dyrektor: Radosław Wiśniewski

tel. 22 245 55 17 

e-mailsekretariat.dpg@mc.gov.pl

Czym się zajmujemy?

Realizujemy zadania związane z rozwojem sektora geoinformacji w Polsce. Główne działania departamentu skupiają się na realizacji zadań związanych z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej (IIP), w tym geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej. Koordynujemy działania administracji rządowej i samorządowej w zakresie rozwoju IIP, tworzenia wspólnych elementów infrastruktury technicznej IIP oraz zapewnienia interoperacyjności i harmonizacji zbiorów i usług danych przestrzennych. Departament realizuje również działania promocyjne i informacyjne z zakresu polityki geoinformacyjnej. W zakresie realizacji zadań współpracujemy z uczelniami, instytutami, sektorem prywatnym oraz organizacjami pozarządowymi.

Szczegółowy zakres zadań Departamentu(Rozwiń)

Departamenty