Departament Koordynacji Funduszy Europejskich

Dyrektor: Ewa Graniewska 

Zastępca Dyrektora: Piotr Sielecki

tel. 22 245 54 50

e-mail: sekretariat.dkfe@mc.gov.pl

Czym się zajmujemy?

Polska jest jednym z największych beneficjentów funduszy unijnych, także w zakresie cyfryzacji, z tego względu powstał Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) wspierający na szeroką skalę budowę sieci szerokopasmowych, budowę i rozwój e-usług, a także poprawę kompetencji cyfrowych społeczeństwa.  W ramach POPC DKFE realizuje kampanie medialne dotyczące technologii inforamcyjno – komunikacyjnych oraz  wspiera pion IT w zakresie realizacji zadań finansowanych z pomocy technicznej. Ponadto koordynuje w imieniu Ministra działania Instytucji Otoczenia Umowy Partnerstwa, dba aby środki przeznaczone na cyfryzację były wydawane efektywnie i aby realizowały cele strategiczne Państwa.

DKFE, pełni także funkcję Instytucji Pośredniczącej dla 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w kontekście zamykania Programu i odbioru ostatecznych projektów i ich korzyści.

 

Szczegółowy zakres zadań Departamentu(Rozwiń)

Departamenty