Departament Rozwoju Usług Cyfrowych i Otwartości Danych

Dyrektor: Renata Zając

Zastępca Dyrektora: Rafał Budziszewski 

Zastępca Dyrektora: Tomasz Napiórkowski

Zastępca Dyrektora: Agata Miazga

 

tel. 22 245 55 44

e-mail: sekretariat.druciod@mc.gov.pl

Czym się zajmujemy?

Społeczeństwo informacyjne to takie, które twórczo korzysta z nowych technologii. Jednym z ważniejszych zadań naszej komórki są działania na rzecz dostępu do informacji sektora publicznego.  Powstają tu też projekty rozwiązań prawnych i ustaw dostosowujące prawo do wymogów społeczeństwa informacyjnego. Nasz departament współpracuje też nad decyzjami dotyczącymi całej Europy oraz tymi, które zapadają w organizacjach międzynarodowych.

Szczegółowy zakres zadań Departamentu(Rozwiń)

Departamenty