Departament Cyberbezpieczeństwa

Dyrektor: Piotr Januszewicz

tel22 245 59 22

e-mail: sekretariat.dc@mc.gov.pl

Czym się zajmujemy?

Realizujemy zadania związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem cyberprzestrzeni. Do naszych głównych zadań należy: opracowywanie i wdrażanie dokumentów strategicznych oraz aktów prawnych z zakresu cyberbezpieczeństwa, prowadzenie współpracy krajowej i międzynarodowej, opracowywanie wytycznych i standardów w zakresie ustanawiania odpowiednich środków ochrony systemów teleinformatycznych, przygotowywanie analiz z zakresu stanu cyberbezpieczeństwa oraz ryzyk dla cyberbezpieczeństwa państwa, a także opracowywanie centralnych planów szkoleń, ćwiczeń i testów. W zakresie realizacji zadań współpracujemy z uczelniami, instytutami, organizacjami pozarządowymi oraz sektorem prywatnym. Prowadzimy również sprawy związane z nadzorem Ministra nad Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK).

Szczegółowy zakres zadań Departamentu(Rozwiń)

Departamenty