Departament Budżetu i Finansów

Dyrektor: Marta Zaremba

Zastępca Dyrektora: Halina Tymczyszyn

tel. 22 245 54 53

e-mail: sekretariat.dbif@mc.gov.pl

Czym się zajmujemy?

Odpowiadamy za realizację budżetu ministerstwa i sprawujemy nadzór nad realizacją budżetu resortu. To tutaj powstają plany wydatków i dochodów oraz sprawozdania finansowe z ich realizacji.  DBiF dba, by wszystkie wydatki były ponoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób efektywny, oszczędny i terminowy – to bardzo ważne, bo chodzi o publiczne pieniądze.

Szczegółowy zakres zadań Departamentu(Rozwiń)

Departamenty