Aplikacje.gov.pl - platforma systemu EZD

Plan Działań Ministra Cyfryzacji

Cel:

Zapewnienie administracji publicznej narzędzi do codziennej pracy (w tym narzędzia do elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji, czyli systemu EZD).

Korzyści:

Stworzenie 3 głównych elementów:

1.  Aplikacje.gov.pl – platforma  aplikacji dla administracji. Serwis udostępni specjalistyczne usługi cyfrowe dla administracji. Aplikacje będą uruchamiane i używane bezpośrednio z poziomu przeglądarki. System umożliwi jednostkom administracji publicznej założenie własnego konta i instancji. Każdy użytkownik platformy (z odpowiednimi uprawnieniami) będzie mógł zarządzać i konfigurować swoje środowisko, instalować i uruchamiać poszczególne aplikacje. Na platformie każdy podmiot będzie mógł dodawać nowe aplikacje. 

2. Aplikacja EZD, oraz jej dodatkowe moduły. Główną aplikacją oferowaną na portalu aplikacje.gov.pl będzie aplikacja EZD, wraz z wieloma modułami, które będzie można konfigurować w zależności od potrzeb użytkownika. Aplikacja EZD wraz z dodatkowymi modułami zapewni elektroniczny proces zarządzania dokumentacją w urzędach administracji publicznej. Aplikacja EZD zastąpi działające obecnie systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją: EZD PUW i eDok.

3. Moduły współpracy z innymi systemami dziedzinowymi. Istotnym elementem pracy systemu i aplikacji jest możliwość ich integracji z wieloma systemami dziedzinowymi pracującymi w administracji publicznej. Zostanie przygotowany interfejs programistyczny aplikacji API (ang. Application Programming Interface) tak, aby operatorzy innych systemów wygodnie mogli integrować je z aplikacje.gov.pl.

Wszystkie aplikacje wytworzone w ramach projektu, zarówno EZD jak i inne będą oferowane w chmurze jako usługa SaaS (ang. Software as a Service).

Zarówno aplikacja EZD jak i wszystkie inne aplikacje pracujące w chmurze będą posiadały zestandaryzowane API. Dzięki temu będą wymieniać się dokumentami oraz będą mogły być integrowane w ramach procesów biznesowych.

Wszystkie aplikacje wytworzone w ramach projektu oferowane będą administracji rządowej bezpłatnie oraz administracji samorządowej na zasadach niekomercyjnych.

Dodatkowe materiały: