Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych

Plan Działań Ministra Cyfryzacji

Cel:

Usprawnienie usług świadczonych przez administrację dla administracji, obywateli oraz biznesu poprzez:

  • modernizację funkcjonalności zaimplementowanych w Systemie Rejestrów Państwowych;
  • stworzenie podstaw technologicznych i biznesowych do dołączania nowych rejestrów w celu świadczenia wysokiej jakości usług elektronicznych;
  • wprowadzenie możliwości powiązania osób w ramach rodziny;
  • stworzenie Rejestru Dokumentów Paszportowych.

Dzięki temu zwiększą się udostępnione zasoby informacyjne (gromadzone w Systemie Rejestrów Państwowych) na rzecz usprawnienia procesów w innych systemach teleinformatycznych.

Korzyści:

  • efektywne i funkcjonalne urzędy administracji publicznej - rezygnacja z przepisywania danych z papierowego wniosku i przechowywania w archiwach. Możliwość wnioskowania przez obywatela bez konieczności wypełnienia wniosku – wniosek elektroniczny sporządzi urzędnik w  organie paszportowym. Powiązanie osób w ramach rodziny umożliwi m.in. sprawniejszą weryfikację wniosków składanych przez obywateli w ramach programów wsparcia rodziny, co przyspieszy ich realizację;
  • optymalizacja procedur administracyjnych - rezygnacja z przepisywania danych z papierowego wniosku i przechowywania w archiwach organów, umożliwienie wglądu do danych zawartych w rejestrach referencyjnych (PESEL) bez konieczności przedkładania dokumentów koniecznych do wydania paszportu;
  • ochrona praw i interesów konsumentów - zabezpieczenie przed kradzieżą tożsamości poprzez rejestrowanie i przekazywanie informacji o utracie dokumentu w trybie rzeczywistym do SIS II i Interpol;
  • świadczenie usług konsularnych - usprawnienie procesu obsługi obywateli przebywających poza granicami kraju ubiegających się o dokument paszportowy, rezygnacja z przechowywania wniosków w archiwach organów. Możliwość wnioskowania z wykorzystaniem elektronicznego wniosku sprawi, że obywatel będzie mógł dostać dokument bez składania wniosku w urzędzie;
  • standaryzacja i zarządzanie usługami publicznymi ze szczególnym uwzględnieniem technologii cyfrowych - zmiana architektury umożliwi lepsze wykorzystanie zasobów infrastruktury SRP, podniesie poziom dostępności rejestrów dziedzinowych dla systemów zewnętrznych,
  • zapewnienie bezpieczeństwa granicy UE/Schengen - straż graniczna dokonując kontroli dokumentów wykorzysta dane referencyjne zgromadzone w Rejestrze Dokumentów Paszportowych i Systemie Informacyjnym Schengen II generacji.

Dodatkowe materiały: