Wspólna Infrastruktura Państwa

Plan Działań Ministra Cyfryzacji

Cel:

Stworzenie zwirtualizowanego środowiska w modelu chmury obliczeniowej. Nowa infrastruktura IT będzie udostępniana przez Ministerstwo Cyfryzacji dla administracji rządowej w formie wysokodostępnej usługi.

Korzyści:

  • centralizacja zasobów informatycznych państwa;
  • poprawa racjonalności i wzrost efektywności wydatkowania środków na informatyzację państwa;
  • ujednolicenie i optymalizacja polityki projektowej, zakupowej i zarządzania licencjami;
  • optymalne wykorzystanie sprzętu, zasobów materialnych i niematerialnych, ludzkich i finansowych;
  • przyjęcie tego modelu zarządzania infrastrukturą pozwoli na standaryzację usług infrastrukturalnych, jak i też optymalizację procesów utrzymania;
  • efekt skali przyczyni się do obniżenia kosztów wytworzenia i utrzymania systemów oraz infrastruktury IT.

Dodatkowe materiały: