Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja

Plan Działań Ministra Cyfryzacji

Cel:

Poprawa dostępności i jakości danych publicznych oraz zwiększenie możliwości ich ponownego  wykorzystywania

Korzyści:

  • poprawa jakości otwartych danych publicznych dzięki wypracowaniu i upowszechnieniu standardów otwartości danych publicznych w 3 wymiarach: regulacji prawnych, bezpieczeństwa i technicznych;
  • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dysponentów danych w zakresie otwierania i wykorzystywania danych publicznych;
  • otwarcie przez API (Application Programming Interface – interfejs programistyczny aplikacji) sześciu rejestrów publicznych, które przechowują lub udostępniają dane publiczne o dużym potencjale gospodarczym i społecznym;
  • ułatwienie wyszukiwania danych publicznych i ich ponownego wykorzystywania na portalu danepubliczne.gov.pl dzięki dostosowaniu go do potrzeb różnych grup odbiorców i rozbudowie funkcjonalności: konwertowania danych do formatów o wyższym stopniu otwartości, wyszukiwania i korzystania z danych oraz ich podglądu i wstępnej analizy, a także poprawie użyteczności systemu i łatwości obsługi;
  • upowszechnienie informacji o potencjale danych gromadzonych przez administrację publiczną oraz korzyściach wynikających z otwierania danych.

Dodatkowe materiały: