KRONIK@ - Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury

Plan Działań Ministra Cyfryzacji

Cel:

Projekt składa się z dwóch kluczowych elementów. Pierwszym z nich jest stworzenie wspólnej, zintegrowanej infrastruktury, służącej do przechowywania cyfrowych zasobów nauki i kultury. Drugi to udostępnienie wszystkich zgromadzonych tam obiektów poprzez jedną platformę oraz udostępnienie wygodnych i użytecznych e-usług publicznych o wysokim stopniu dojrzałości.

Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie kosztów budowy i utrzymania infrastruktury IT oraz poprawa jakości i dostępności cyfrowych zasobów kultury i nauki.

Korzyści:

  • ułatwienie wyszukiwania i dostępu do cyfrowych dóbr nauki, kultury i dziedzictwa narodowego
  • otwarty, bieżący dostęp do najnowszych publikacji i wyników badań
  • upowszechnienie cyfrowych zasobów nauki i kultury poprzez stworzenie narzędzia umożliwiającego wymianę doświadczeń, wiedzy i zainteresowań
  • zabezpieczenie najcenniejszych obiektów nauki, kultury i dziedzictwa narodowego
  • eliminacja wykluczenia poprzez stworzenie portalu w pełni dostosowanego dla osób niepełnosprawnych
  • stworzenie centrum koordynacji i kontroli procesów cyfryzacji tych zasobów
  • redukcja kosztów wytworzenia i utrzymania systemów oraz infrastruktury IT

Dodatkowe materiały: