STATUS: Zadanie realizowane

Plan Działań Ministra Cyfryzacji

e-administracja, prawo w cyfrowym świecie, wolność w internecie, wykorzystanie informacji i zasobów
Klawiatura komputer z widocznym m.in. klawiszem "enter".

Portfel Projektów Ministerstwa Cyfryzacji jest zbiorem projektów, które mają usprawnić - cyfrowo - działanie polskiej administracji publicznej. Ich wspólnym mianownikiem jest realizacja Planu Działań Ministra Cyfryzacji (opublikowanego we wrześniu 2016r.). Projekty te stworzą produkty oraz rozwiązania, które - wspólnie - przyczynią się do zrealizowania celu Ministra Cyfryzacji: udostępniania usług cyfrowych typu end-to-end, czyli umożliwienia Obywatelom załatwiania spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu.

Usystematyzowanie projektów w formie Portfela Projektów jest naturalną konsekwencją realizacji założeń Planu Działań Ministra Cyfryzacji. Projekty te są współzależne, tzn. kolejne rezultaty jednego projektu, konsumowane są przez następny projekt. Tym samym konieczne jest skuteczne zarządzanie tymi współzależnościami, aby uniknąć ryzyka powstającego w wyniku opóźnień w danym projekcie, co (z perspektywy całego Planu Działań Ministra Cyfryzacji) widać jedynie z tzw. lotu ptaka, czyli przy raportowaniu całościowym. Takie właśnie podejście umożliwia zarządzanie projektami Ministerstwa Cyfryzacji, jako spójnym Portfelem projektów informatycznych.

Skład portfela wynika bezpośrednio z Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa oraz Planu Działań Ministra Cyfryzacji. Znajdują się tam zarówno projekty, które będą bezpośrednio udostępniać usługi Obywatelom, jak i te dostarczające skomplikowane rozwiązania technologiczne, umożliwiające realizację tych usług.

Wspólnie projekty stanowią trzon polskiej informatyzacji, w oparciu o który realizowane będą usługowe projekty innych resortów. Realizacja projektów z Portfela niesie za sobą potencjał skonstruowania dotychczas nieistniejącego fundamentu informatyzacji państwa, która jest wydajna, efektywna kosztowo, a przede wszystkim ułatwiająca życie Obywatelom i przyczyniająca się do wzrostu gospodarczego kraju.

Projekty współfinansowane ze środków UE uzyskały zgodę Komisji Europejskiej na realizację w tzw. trybie indykatywnym.

Karty projektów będą aktualizowane.

 

Więcej