Portal GOV.PL

Plan Działań Ministra Cyfryzacji

Cel:

Stworzenie pojedynczego internetowego punktu styku Obywatela z administracją publiczną, poprzez udostępnienie portalu internetowego, dzięki któremu Obywatel będzie miał dostęp do informacji i e-usług w jednym miejscu, a sprawę będzie mógł zainicjować z dowolnego miejsca. Informacje i usługi świadczone drogą elektroniczną będą prezentowane w jednolity i ustandaryzowany sposób.

Korzyści:

  • uproszczenie relacji obywateli i przedsiębiorców z administracją dzięki łatwemu dostępowi do zagregowanych informacji, bazy wiedzy o administracji (opartej o zintegrowane systemy obywatel.gov.pl, biznes.gov.pl i inne) oraz wdrożeniu e-usług wysokiego poziomu;
  • centralizacja i standaryzacja informacji administracji publicznej;
  • centralizacja i standaryzacja e-usług;
  • profilowanie wyświetlanych przez obywatela treści i e-usług na Portalu RP (proponowanie kierunkowych usług dla danego obywatela);
  • ułatwienie zarządzania treścią stron internetowych oraz opisem e-usług;
  • wdrożenie usług cyfrowych koncentrujących się wokół różnorodnych sytuacji  życiowych (np.: uzyskanie odpisu z księgi wieczystej, zgłoszenie głosowania poza miejscem zamieszkania, rejestracja narodzin dziecka, złożenie deklaracji podatkowych itd.);
  • zmniejszenie kosztów utrzymywania, zarządzania i budowania niezależnych serwisów internetowych poszczególnych jednostek administracji publicznej.

Dodatkowe materiały: