Platforma Integracji Usług i Danych

Plan Działań Ministra Cyfryzacji

Cel:

Udostępnienie danych z rejestrów państwowych poprzez wspólny punkt dostępu w oparciu o - wypracowany w projekcie Rozwój Systemów Rejestrów Państwowych - Model Informacyjny Państwa. Jeśli elementy Modelu nie będą dostępne na poszczególnych etapach realizacji projektu Platforma Integracji Usług i Danych, to zostaną wytworzone (również w ramach projektu) modele informacyjne dla poszczególnych jego elementów.

Udostępnianie danych z rejestrów państwowych na potrzeby usług elektronicznych realizowane będzie przez kanały:

 • A2C - administracja dla obywateli (czyli relacja administracja dla obywateli),
 • A2A - administracja dla administracji (czyli relacja pomiędzy podmiotami administracji),
 • A2B - administracja dla biznesu (czyli relacja pomiędzy podmiotem administracji a firmą).

Korzyści:

 • zapewnienie interoperacyjności i transparentności rejestrów i systemów publicznych;
 • zwiększenie możliwości tworzenia oczekiwanych przez społeczeństwo, e-usług na poziomie zmniejszającym stopień zaangażowania obywatela w ich realizację;
 • zwiększenie popytu na e-usługi;
 • usprawnienie procesów administracyjnych związanych z świadczeniem usług publicznych;
 • ustrukturyzowanie sposobu dostępu do rejestrów publicznych;
 • zapewnienie optymalnych warunków efektywnej wymiany danych;
 • zidentyfikowanie, uproszczenie i zinformatyzowanie procedur dostępu do informacji i danych rejestrowych;
 • redukcja kosztów i czasu przyłączenia nowych rejestrów do wspólnego punktu wymiany danych/informacji/dokumentów.

Dodatkowe materiały: