Informacje

Nazwa Typ Data
Informacje_interpelacje - ikona
Ws. wykorzystania potencjału Polski dla potrzeb cyberbezpieczeństwa Interpelacje, zapytania poselskie, zapytania Rzecznika Praw Obywatelskich 12.07.2017
Informacje_interpelacje - ikona
Ws. cyberbezpieczeństwa i ochrony zasobów informacyjnych w Ministerstwie Cyfryzacji Interpelacje, zapytania poselskie, zapytania Rzecznika Praw Obywatelskich 12.07.2017
Informacje_interpelacje - ikona
Ws. dokumentów wymaganych w trakcie kontroli drogowej oraz wycofania Kart Pojazdu Interpelacje, zapytania poselskie, zapytania Rzecznika Praw Obywatelskich 11.07.2017
Informacje_udip - ikona
Ws. umożliwienia podpisywania ustaw obywatelskich na ePUAP oraz zrobienia portalu zbierania ustaw obywatelskich Wnioski o udostępnienie informacji publicznej 11.07.2017
Informacje_udip - ikona
Ws. kart płatniczych wydanych dla MC Wnioski o udostępnienie informacji publicznej 11.07.2017
Informacje_petycje - ikona
Ws. naprawienia polityki informacyjnej w BIP MC oraz poprawę BIPów Petycje i wnioski 10.07.2017
Informacje_udip - ikona
Ws. wykazu i treści projektów aktów normatywnych wniesionych do Sejmu przez grupę posłów bądź komisję sejmową od dnia 25 października 2015 r. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej 10.07.2017
Informacje_udip - ikona
Ws. systemów w państwie Wnioski o udostępnienie informacji publicznej 10.07.2017
Informacje_interpelacje - ikona
Ws. struktury i warunków zatrudnienia w podziale ze względu na płeć pracowników w Ministerstwie Cyfryzacji Interpelacje, zapytania poselskie, zapytania Rzecznika Praw Obywatelskich 07.07.2017
Informacje_udip - ikona
Ws. dostosowania strony MC do potrzeb osób z problemami widzenia Wnioski o udostępnienie informacji publicznej 07.07.2017
Informacje_petycje - ikona
Ws. niedziałających linków, wektorowego logo BIP Petycje i wnioski 06.07.2017
Informacje_udip - ikona
Ws. rejestru dostawców usług zaufania Wnioski o udostępnienie informacji publicznej 06.07.2017
Informacje_udip - ikona
Ws. listy imion męskich nadanych dzieciom w pierwszym półroczu bieżącego roku Wnioski o udostępnienie informacji publicznej 06.07.2017
Informacje_interpelacje - ikona
Ws. wielkości dofinansowania dotacji przyznanych przez MC dla regionu zachodniopomorskiego w roku 2016 oraz 2017 Interpelacje, zapytania poselskie, zapytania Rzecznika Praw Obywatelskich 05.07.2017
Informacje_interpelacje - ikona
Ws. stosowania klauzul społecznych przez MC przy realizacji zamówień publicznych w 2016 r. Interpelacje, zapytania poselskie, zapytania Rzecznika Praw Obywatelskich 05.07.2017
Informacje_skargi - ikona
Ws. nazw urzędów w systemie ePUAP oraz linków bezpośrednich do skrzynek ePUAP na wszystkich BIPach wszystkich urzędów administracji Skargi 04.07.2017
Informacje_udip - ikona
Ws. PINB w Poddębicach Wnioski o udostępnienie informacji publicznej 04.07.2017
Informacje_interpelacje - ikona
Ws. wydatków ponoszonych na sfinansowanie kampanii społecznych w 2016 r. w Ministerstwie Cyfryzacji Interpelacje, zapytania poselskie, zapytania Rzecznika Praw Obywatelskich 03.07.2017
Informacje_interpelacje - ikona
Ws. wsparcia w realizacji zadań publicznych jakiego udzieliły organy administracji publicznej w 2016 r. Interpelacje, zapytania poselskie, zapytania Rzecznika Praw Obywatelskich 03.07.2017

Strony