Strumień Architektura IT

Od papierowej do cyfrowej Polski

Od papierowej do cyfrowej Polski - baner

Strumień Architektura IT koncentruje się na wspieraniu informatycznym pozostałych strumieni

 

Główne cele:

 • Koncepcja architektury informacyjnej państwa
 • Integracja działań w zakresie architektury informacyjnej Państwa
 • Nadzór nad produktami wspierającymi budowę architektury informacyjnej

 

Zakres prac:

 • Wypracowanie ostatecznego modelu Architektury Informacyjnej Państwa zgodnej z Programem Zintegrowanej Informatyzacji Państwa
 • Wyznaczenie standardów, budowy, rozwoju i utrzymania systemów administracji publicznej
 • Nadzór nad realizacją programów: Cyfrowa Tożsamość, System Rejestrów Państw., E-Zarządzanie Dokumentacją RP, Platforma Integracji Usług i Danych, Zintegrowana Platforma Analityczna
 • Koordynacja działań strumieni w celu zachowania zgodności z PZIP
 • Centralny portal GOV.PL dostosowany do obsługi e-usług publicznych
 • Baza Aktywnych Systemów Administracji
 • Narzędzie do zarządzania portfelem projektów oraz front-end dla zgłaszających projekty

 

Korzyści:

 

Obywatel:

 • Łatwiejszy dostęp do informacji publicznej
 • Dostęp do sprawnie działających e-usług

 

Przedsiębiorca:

 • Łatwiejszy dostęp do informacji publicznej
 • Łatwiejsze identyfikowanie źródeł danych
 • Dostęp do sprawnie działających e-usług

 

Administracja:

 • Oszczędność środków publicznych i efektywne wykorzystanie zasobów
 • Interoperacyjność systemów
 • Umożliwienie optymalizacji zarządzania IT sektorze publicznym (uniknięcie dublowania funkcji, możliwość optymalizacji hardware)
 • Ułatwienie podejmowania decyzji dotyczących dofinansowania projektów ze środków POPC
 • W średnim okresie: umożliwienie cyklicznego dokładnego monitorowania rozwoju systemów IT w sektorze publicznym