Strumień Blockchain/DLT i Waluty Cyfrowe

Od papierowej do cyfrowej Polski

Od papierowej do cyfrowej Polski - baner

Strumień Blockchain/DLT i Waluty Cyfrowe buduje świadomość możliwości wykorzystania tej technologii oraz rozwija rynki walut cyfrowych

 

Główne cele:

 • Stworzenie warunków dla rozwoju polskich projektów związanych z kryptowalutami
 • Zapewnienie państwu możliwości odpowiedniego nadzoru nad projektami blockchain
 • Umożliwienie wykorzystania technologii blockchain na potrzeby procesów w administracji i biznesie

 

Zakres prac:

 • Stworzenie przyjaznego środowiska regulacyjnego
 • Opracowanie "najlepszych praktyk" dla firm z sektora
 • Doradztwo w tematach związanych z kryptowalutami oraz blockchain (DLT) w zakresie technologii i bezpieczeństwa
 • Przygotowanie standardów i najlepszych praktyk w zakresie projektów blockchainowych
 • Zwiększenie świadomości potencjalnych zastosowań technologii poprzez przygotowanie programu edukacyjnego dla administracji, organów bezpieczeństwa, biznesu
 • Uruchomienie akceleratora projektów blockchainowych

 

Korzyści:

 

Obywatel:

 • Stymulacja środowiska akademickiego poprzez zwiększenie liczby grantów i prac B+R nad technologią bitcoin i blockchain

 

Przedsiębiorca:

 • Stworzenie przejrzystego środowiska regulacyjnego umożliwiające wykorzystanie technologii blockchain na potrzeby procesów biznesowych

 

Administracja:

 • Zwiększenie udziału polskiego rynku walut cyfrowych w rynku światowym
 • Zapewnienie państwu możliwości odpowiedniego nadzoru nad projektami blockchain i kryptowalutowymi
 • Umożliwienie wykorzystania technologii blockchain na potrzeby procesów w administracji
 • Wzrost bezpieczeństwa funkcjonowania giełd i kantorów płatności kryptowalutowych oraz ich użytkowników

 

Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych.

Leksykon pojęć na temat technologii blockchain i kryptowalut.

Konsorcja i rady blockchain na świecie

Kanon dobrych praktyk podmiotów rynku kryptowalutowego w Polsce

Canon of good practices for entities on the cryptocurrency market in Poland

Sygnatariusze „Kanonu dobrych praktyk podmiotów rynku kryptowalutowego w Polsce”