Strumień e-Skrzynka i e-Doręczenie

Od papierowej do cyfrowej Polski

Od papierowej do cyfrowej Polski - baner

Strumień e-Skrzynka i e-Doręczenie cyfryzuje i ułatwia wiążącą prawnie komunikację z administracją

 

Główne cele:

 • Uruchomienie nowych e-Skrzynek do doręczeń elektronicznych
 • Zmiany w przepisach prawa umocowujących rejestrowane doręczanie elektroniczne
 • Przygotowanie standardu organizacyjno-technicznego usług doręczania

 

Zakres prac:

 • Ustalenie ogólnych warunków organizacyjnych działania e-Skrzynek
 • Analiza możliwości wykorzystania kont na ePUAP jako podstawy budowy docelowych e-Skrzynek lub potencjalnych nowych rozwiązań
 • Dostosowanie istniejących lub uruchomienie nowych rozwiązań
 • Umocowanie usług rejestrowanego doręczania elektronicznego w przepisach prawa
 • Wskazanie podmiotów zobowiązanych do odbierania e-doręczeń
 • Wprowadzenie zakazu papierowej korespondencji między podmiotami publicznymi
 • Przegląd standardów e-doręczeń i wybór najlepszego rozwiązania (z uwzględnieniem możliwości ogłoszenia nowego standardu przez KE)

 

Korzyści:

 

Obywatel:

 • Możliwość odbierania wszelkiej korespondencji drogą elektroniczną (np. w trakcie wyjazdów zagranicznych, urlopów, pobytu w szpitalu itd.) i uniknięcie dzięki temu niechcianej fikcji doręczeń, pewność dat doręczania oraz jego integralności
 • Realna możliwość załatwiania wszelkich spraw drogą elektroniczną bez wychodzenia z domu, w kontaktach z podmiotami publicznymi (w tym sądami), oraz z podmiotami niepublicznymi
 • Jeden interfejs użytkownika do realizacji doręczeń bez potrzeby zakładania kont w systemach różnych dostawców
 • Zgromadzenie dokumentacji z kontaktów z podmiotami publicznymi w jednym bezpiecznym miejscu umożliwiającym zarządzanie

 

Przedsiębiorca:

 • Możliwość kontaktów z podmiotami publicznymi w pełni drogą elektroniczną (znaczące obniżenie kosztów)
 • Możliwość automatyzacji tych kontaktów dzięki ustalonych interfejsom sieciowym ESP i standardom doręczeń
 • Możliwość szybkiego i skutecznego doręczenia skutecznych prawnie informacji do klientów (nie tylko monitów o zapłatę)
 • Możliwość oferowania innowacyjnych usług złożonych, integrujących e-usługi administracji (np. systemy księgowe z wysyłaniem sprawozdań, deklaracji, itp.)

 

Administracja:

 • Zapewnienie narzędzi prawnych i organizacyjnych eliminujących z obiegu papierową korespondencję i nieefektywne procesy
 • Postęp cyfryzacji kraju dzięki jej wymuszeniu przez obywateli wyposażonych w prawo do korzystania z komunikacji elektronicznej
 • Możliwość uniknięcia niechcianej fikcji doręczeń, skrócenie czasu i obniżenie kosztów obsługi korespondencji, pewność dat doręczania oraz jego integralności
 • Łatwiejsze gromadzenie wiedzy na temat obszarów (rodzajów spraw) dla których są potrzebne usługi dedykowane