Strumień e-Transport i e- Przepływy Towarów

Od papierowej do cyfrowej Polski

Od papierowej do cyfrowej Polski - baner

Strumień e-Transport i e-Przepływy towarów zajmuje się centralizacją systemów zarządzania ruchem i pobierania opłat oraz udrożnieniem łańcucha dostaw

 

Główne cele:

  • Zwiększenie dostępności w czasie i przestrzeni usług oraz sieci transportowych
  • Zwiększenie przepustowości systemu transportowego Polski i Polskiego Obszaru Celnego
  • Wzrost bezpieczeństwa w transporcie
  • Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, klimat i zmniejszenie kongestii
  • Wdrożenie procedur kontroli i weryfikacji dla certyfikatów bezpiecznego łańcucha dostaw

 

 

Zakres prac:

  • Utworzenie zintegrowanej wysoko-poziomowej Architektury usług ICT zarządzania transportem i wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania transportem i ruchem – drogowym, kolejowym, morskim, lotniczym, wodnym śródlądowym i intermodalnym
  • Standaryzacja wymiany danych transportowych i celnych w globalnych łańcuchach dostaw wg wymagań e-Freight Common Framework for ICT, metamodelu danych WCO i WTO; standaryzacja jednolitego dokumentu przewozowego w formacie elektronicznym
  • Integracja procesowa systemów administracji podatkowej, celnej i drogowej (GDDKiA) oraz monitorowania przepływu towarów w imporcie/eksporcie, przeładunku, transporcie i przekraczaniu granic - na potrzeby identyfikacji oszustw podatkowych i nielegalnego obrotu towarowego
  • Analiza i upraszczanie procedur administracyjnych celnych i portowych oraz w transporcie morskim i kolejowym, dotyczących międzynarodowego obrotu towarowego (w tym informatyzacja procesów administracyjnych w transporcie).