Strumień e-Daniny i e-Świadczenia

Od papierowej do cyfrowej Polski

Od papierowej do cyfrowej Polski - baner

Strumień e-Daniny i e-Świadczenia integruje w formie elektronicznej różnorodne płatności od Państwa i na rzecz Państwa

 

Główne cele:

 • Utworzenie systemu e-Składki
 • Utworzenie Rejestru e-Świadczeń

 

Zakres prac:

 • Utworzenie nowego standardu wpłacania składek (jeden przelew do ZUS)
 • Uproszczenie dokumentów płatniczych
 • Udostępnienie dodatkowych instrumentów płatniczych w ZUS i e-gov
 • Pełna automatyzacja
 • Inwentaryzacja świadczeń
 • Działania organizacyjne, technologiczne i prawne umożliwiające utworzenie rejestru e-Świadczeń
 • Budowa systemu-nakładki

 

Korzyści:

 

Obywatel:

 • Eliminacja specjalnych formatek przelewu do ZUS, ew. US – uproszczenie dokumentów płatniczych, oszczędność czasu poprzez skrócenie czasu przygotowania i realizacji płatności
 • Ułatwienie płatności danin poprzez udostępnienie szerokiej gamy elektronicznych instrumentów płatniczych
 • Możliwość natychmiastowego uzyskania informacji o braku zaległości w płatnościach z tytułu składek/danin publicznych
 • Łatwy dostęp do wnioskowania o świadczenia oraz monitorowania rozpatrywanych wniosków i przyznanych uprawnień
 • Lepsza obsługa ze strony administracji publicznej

 

Przedsiębiorca:

 • Od 2018 r. 100% firm dokonujących wpłat składek w nowym systemie opartym na jednolitym standardzie identyfikacji płatnika
 • Eliminacja specjalnych formatek przelewu do ZUS, ew. US – uproszczenie dokumentów płatniczych, oszczędność czasu poprzez skrócenie czasu przygotowania i realizacji płatności
 • Łatwiejsze płatności danin dzięki nowym instrumentom płatniczym, mniejsze koszty obsługi danin (obliczania i płatności)
 • Możliwość natychmiastowego uzyskania informacji o braku zaległości w płatnościach z tytułu składek/danin publicznych
 • Lepsza obsługa ze strony administracji publicznej

 

Administracja:

 • Obniżenie kosztów ewidencjonowania danin publicznych (uproszczone księgowanie)
 • Możliwość wglądu w daniny i świadczenia obywatela i przedsiębiorcy w jednym miejscu, umożliwiające efektywną i celowaną politykę społeczną i podatkową, uszczelnienie systemu podatkowego i socjalnego, eliminacja skali nadużyć i wyłudzeń
 • Automatyzacja i uproszczenia procesów wynikające ze stosowania jednolitego standardu identyfikacji płatnika
 • Efektywniejszy przepływ informacji i możliwość lepszej koordynacji działań między jednostkami administracji publicznej