Cele

Od papierowej do cyfrowej Polski

Od papierowej do cyfrowej Polski - baner

Program „Od papierowej do cyfrowej Polski" wpisuje się w strategiczne plany rządu wspierania rozwoju oraz informatyzacji. Są nimi:

Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, który osadza się na pięciu filarach:

 • Reindustrializacji
 • Rozwoju polskich firm
 • Inteligentnych innowacjach
 • Dostępności kapitału
 • Ekspansji zagranicznej.

„Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych”, które zakładają:

 • Bezpieczny i wygodny dostęp do publicznych usług online
 • Dostęp do danych online
 • Państwo służebne wobec obywatela
 • Przyspieszenie rozwoju nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej
 • Budowę kompetencji cyfrowych w sektorze publicznym.

Cele Programu „Od papierowej do cyfrowej Polski":

 • Poprawa funkcjonowania i lepsze wykorzystanie infrastruktury publicznej
 • Bardziej efektywne wypełnianie swoich funkcji przez państwo
 • Zapewnienie warunków dla rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki