Strumień e-Faktura i e-Paragon

Od papierowej do cyfrowej Polski

Od papierowej do cyfrowej Polski - baner

Strumień e-Faktura i e-Paragon wdraża inicjatywy cyfryzujące obieg dokumentów w zamówieniach publicznych i handlu

 

Główne cele:

 • Wdrożenie e-Faktur w relacjach B2A (zamówienia publiczne)
 • Wdrożenie e-Faktur w relacjach B2B
 • Wdrożenie e-Paragonów – B2C

 

Zakres prac:

 • Wdrożenie Ustawy o e-fakturowaniu w zamówieniach publicznych
 • Wdrożenie platformy pośredniczącej e-fakturowania dla sfery finansów publicznych
 • Wdrożenie normy UE i wymagań dla usług e-fakturowania w gospodarce
 • Mechanizmy integracji odbioru e-faktur od dostawców z systemami F/K przedsiębiorstw i administracji
 • Wykorzystanie e-ID dla jednoznacznej identyfikacji tożsamości i niezaprzeczalności transakcji e-fakturowania
 • Wdrożenie zintegrowanych funkcjonalności dla kas rejestrujących, drukarek fiskalnych i terminali płatniczych
 • Wdrożenie jednoznacznej identyfikacji i rejestracji e-paragonów
 • Standaryzacja danych e-paragonu i identyfikacji produktowej
 • Chmura obliczeniowa dla e-paragonów

 

Korzyści:

 

Obywatel:

 • Łatwiejsze korzystanie z paragonów dzięki ich dostępności w wersji elektronicznej (zarządzanie domowym budżetem, reklamacje)

Przedsiębiorca:

 • Możliwość uczestnictwa polskich przedsiębiorstw w transgranicznym rynku zamówień publicznych i obrocie gospodarczym UE
 • Wzrost liczby e-transakcji ponadgranicznych w UE z udziałem polskich przedsiębiorstw i administracji: 2020 r. o 20%
 • Obniżenie kosztów fakturowania i przetwarzania danych, wymiany dokumentów, obsługi zamówień publicznych w przedsiębiorstwach (koszt obsługi faktury papierowej: 2 PLN-2 EUR, koszt przetwarzania e-Faktury: ok. 0,56 PLN)
 • Obniżenie kosztów obsługi zam. pub. o 62% z 344 mln do 131 mln PLN (dla próby 82 tys. firm w 8-10 lat) – efekt łączny dla B2A i B2B

 

Administracja:

 • Obniżenie kosztów fakturowania i przetwarzania danych, wymiany dokumentów, obsługi zamówień w ~18500 jednostkach administracji publicznej
 • Obniżenie kosztów obsługi adm. zamówień pub. o 80,5% z 700 mln PLN do 137 mln PLN  (dla próby 14 232 jednostek w 8-10 lat)
 • Oszczędności 6-7% w wydatkach na zamówień publicznych, kompleksową e-obsługę dostaw publicznych i zmniejszenie liczby sporów sądowych
 • Liczba e-faktur ustrukturyzowanych wg normy UE (obecnie –1%): 2018 r. – 9%, 2019 r. – 30%, 2020 r. – 60%
 • Zmniejszenie liczby fałszywych faktur w obiegu: 2018 r. - 10% , 2019 r. – 50%, 2020 r. – 90%
 • Udział e-paragonów: 2020 r. – 100%